00 Dekati 100.

(emilianawilson11@) kamu dapat mengabari mereka dengan apps kamu yaitu bagus dengan mereka kalian hendak meraih pinjaman kalian di dalam masa 24 jam, asli kilat dan saya terdesak menolong negara aku daripada pengecohan, e-mel saya yakni (mrsaishabukafia@) jalinan aku untuk wara-wara lebih lanjut persoalan emiliana wilson pinjaman syarikat, aku sudi untuk membantu kamu, allah menyempenakan kalian segala. aku memutuskan buat mengikuti devina untuk memastikan apakah betul dan juga bakal mendidik saya mengenai bagaimanakah menemukan pinjaman dari nyonya elizabeth, ia menugasi aku untuk mengontak

... […]